องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โทรศัพท์ 036-699388 โทรสาร. 036-520030 ///

รายงานผลการปฏิบัติงาน
flag รายงานผลการปฏิบัติงาน

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 81
camera_alt ภาพกิจกรรม
สภากาชาดไทย ร่วมกับ อบจ.สิงห์บุรี ฉีดป้องกันโควิด-19 โมเดอร์นา รอบแรก
สภากาชาดไทย ร่วมกับ อบจ.สิงห์บุรี ฉีดป้องกันโควิด-19 โมเดอร์นา รอบแรก
อบจ.สิงห์บุรี ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทย ส่งมอบความช่วยเหลือผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
สภากาชาดไทย ร่วมกับ อบจ.สิงห์บุรี ฉีดป้องกันโควิด-19 โมเดอร์นา รอบแรก
อบจ.สิงห์บุรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับอุทกภัย พื้นที่ตำบลประศุก
จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี และเทศบาลตำบลอินทร์บุรี จัดโครงการ "สิงห์สะอาด" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
อบจ.สิงห์บุรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลจากอุทกภัย พื้นที่ ทต.อินทร์บุรี
อบจ.สิงห์บุรี จัดให้มีการประชุมชี้แจงแนวทางการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ให้แก่ อบจ.
 
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
wifi_tethering ประกาศประชาสัมพันธ์

image ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
อบจ.สิงห์บุรี จัดการประชุม คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ [30 พฤศจิกายน 2564]
อบจ.สิงห์บุรี สนับสนุนเครื่องจักรกล เก็บกำจัดวัชพืช พื้นที่ตำบลต้นโพธิ์ และบริเวณลำแม่ลา [30 พฤศจิกายน 2564]
อบจ.สิงห์บุรี สนับสนุนเครื่องจักรกล ตัดหญ้าไหล่ทาง พื้นที่ตำบลบ้านจ่า-ตำบลสระแจง [30 พฤศจิกายน 2564]
อบจ.สิงห์บุรี ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกล เก็บกำจัดวัชพืช บริเวณลำแม่ลา [29 พฤศจิกายน 2564]
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถบดสั่นสะเทือน ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ตัน จำนวน 1 คัน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview68

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview6
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview4
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2564 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview6
language หนังสือราชการกรม
ข้อมูลผู้บริหาร
language ผู้บริหาร
นาย ศุภวัฒน์ เทียนถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 081-8221128
นาย ศุภวัฒน์ เทียนถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 081-8221128
นาย วัฒนชัย มานะจิตร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 083-1337127
นาย วัฒนชัย มานะจิตร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 083-1337127
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทับซ้อนระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ