องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
folder ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่องข้อกำหนดจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1