องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โทรศัพท์ 036-699388 โทรสาร. 036-520030 ///รายงานผลการปฏิบัติงาน
flag รายงานผลการปฏิบัติงาน
จิตอาสาพระราชทาน
จิตอาสาพระราชทาน
camera_alt ภาพกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินการมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร ( Covid Free Setting) [17 มกราคม 2565]
จังหวัดสังห์บรี ร่วมกับ อบจ.สิงห์บรี จัดงานวันเด็กสิงห์บุรี ประจำปี 2565 [8 มกราคม 2565]
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เข้ารับมอบป้ายมาตรฐานความทปลอดภัยด้านสุขอนามัย [1 มกราคม 2565]
อบจ.สิงห์บุรี เปิดทางแยกเมืองอินทร์ [29 ธันวาคม 2564]
อบจ.สิงห์บุรี ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดสิงห์บุรี [27 ธันวาคม 2564]
สภากาชาดไทย ร่วมกับ อบจ.สิงห์บุรี ฉีดป้องกันโควิด-19 โมเดอร์นา รอบสอง [9 ธันวาคม 2564]
อบจ.สิงห์บุรี จัดประชุม เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการจัดทำแผนสุขภาพระดับพื้นที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ [7 ธันวาคม 2564]
อบจ.สิงห์บุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต" [5 ธันวาคม 2564]
อบจ.สิงห์บุรี ร่วมโครงการกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ถวายพระราชกุศล [5 ธันวาคม 2564]
อบจ.สิงห์บุรี ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ [5 ธันวาคม 2564]
1 - 10 (ทั้งหมด 51 รายการ) 1 2 3 4 5 6
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหาร
นาย ศุภวัฒน์ เทียนถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 081-8221128
นาย ศุภวัฒน์ เทียนถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 081-8221128
นาย วัฒนชัย มานะจิตร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 083-1337127
นาย วัฒนชัย มานะจิตร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 083-1337127
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทับซ้อน
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 60