องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โทรศัพท์ 036-699388 โทรสาร. 036-520030 ///รายงานผลการปฏิบัติงาน
flag รายงานผลการปฏิบัติงาน
จิตอาสาพระราชทาน
จิตอาสาพระราชทาน
check_circle รายชื่อที่พักใน จ.สิงห์บุรี
รายชื่อที่พัก
- Golden Dragon Resort Hotel โทร:036521891,0898019719,0856663363 ราคา : 750 บาท พร้อมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน - แกรนด์ ลีโอ โทร: 036 522 777 ราคา : 389 บาท ทั้งเตียงเดี่ยว เตียงคู่ - บ้านบุศรินทร์ โทร: 036522789 ราคา : เตียงเดี่ยว 350 บาท เตียงคู่ 400 บาท - บ้านของเรา รีสอร์ท สิงห์บุรี โทร: 0892393258 ราคา : เป็นหลัง หลังละ 2500 มี 2 ห้อง พักได้ 4-5 ท่าน พร้อมอาหารเช้า ราคา : เป็นหลัง หลังละ 1500 มี 1 ห้อง พักได้ 2-3 ท่าน พร้อมอาหารเช้า - บวกสี่รีสอร์ท โทร: 0818521381 ราคา : ห้องละ 450 บาท หลังละ 650 บาท - The room residence โทร: 095-935-2888 ราคา : เตียงเดี่ยว 400 บาท เตียงคู่ 500 บาท - สมศรีอพาร์ทเม้นท์ โทร: 085-099-6650 , 036-524-689 ราคา : เตียงเดี่ยว 320 เตียงคู่ 420 บาท - โรงแรมเซ็นทรัลพาร์ค สิงห์บุรี โทร.036-523-444,08-9901-9999 ราคา : เตียงเดี่ยว 350 บาท (ไม่มีตู้เย็น) เตียงเดี่ยว 400 บาท เตียงคู่ 500 บาท - โรงแรมไชยแสงพาเลส โทร: 036520904 ราคา : 700 กับ 900 บาท มีอาหารเช้า - ไชยแสง วิลล่า โทร: 036-510895 / 095-2543174 ราคา : มาตรฐาน 720 บาท VIP 900 บาท มีอาหารเช้า - รีสอร์ทบ้านสวนชวนมา โทร: 036-510877 , 096-1231335 ราคา : หลังๆ ละ 500 บาท ห้องๆ ละ 400 บาท เช้ามีขนมปัง กาแฟ - รีสอร์ทแสนสบาย โทร : 036-699323 ราคา : 450 บาท เช้ามีขนมปัง กาแฟ -บ้านตอไม้รีสอร์ท โทร : 036-511141 ราคา : 450 บาท เช้ามีขนมปัง กาแฟ - โรงแรมเซ็นการ์เด้นรีสอร์ท โทร. 036-510888 ราคา เตียงเดี่ยว 550 เตี่ยงคู่ 650
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหาร
นาย ศุภวัฒน์ เทียนถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 081-8221128
นาย ศุภวัฒน์ เทียนถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 081-8221128
นาย วัฒนชัย มานะจิตร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 083-1337127
นาย วัฒนชัย มานะจิตร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 083-1337127
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทับซ้อน
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 116