องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
cast ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
อบจ.สิงห์บุรี เข้ารับเกียรติบัตร "หน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน" [1 ตุลาคม 2565]
อบจ.สิงห์บุรี ลงพื้นที่สนับสนุนภารกิจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย [1 ตุลาคม 2565]
อบจ.สิงห์บุรี ลงพื้นที่สนับสนุนรถสุขาเคลื่อนที่เพื่อให้บริการประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย พื้นที่ตำบลชีน้ำร้าย [30 กันยายน 2565]
อบจ.สิงห์บุรี ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนที่ประสบอุทกภัย [30 กันยายน 2565]
อบจ.สิงห์บุรี ร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยบริเวณชุมชนบางแคนอก [30 กันยายน 2565]
อบจ.สิงห์บุรีลงพื้นที่สนับสนุนน้ำเพื่ออุปโภคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พื้นที่ตำบลประศุก [30 กันยายน 2565]
อบจ.สิงห์บุรี ลงพื้นที่สนับสนุนน้ำเพื่ออุปโภคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พื้นที่ตำบลชีน้ำร้าย [30 กันยายน 2565]
อบจ.สิงห์บุรี ลงพื้นที่สนับสนุนภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย พื้นที่ตำบลท่าข้าม [30 กันยายน 2565]
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ต้อนรับคณะครูและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหัวว่าว จังหวัดสิงห์บุรี [30 กันยายน 2565]
อบจ.สิงห์บุรี ลงพื้นที่สนับสนุนภารกิจป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยบริเวณชุมชนบางแคใน [29 กันยายน 2565]