องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โทรศัพท์ 036-699388 โทรสาร. 036-520030 ///

บริการข้อมูล E-Service
E-Service
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
รายงานผลการปฏิบัติงาน
flag รายงานผลการปฏิบัติงาน

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 128
เดือนนี้ 10,914
เดือนที่แล้ว 24,620
ทั้งหมด 165,396

image ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
ประชุมสภา อบจ.สิงห์บุรี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปีพ.ศ. 2564 [27 กรกฎาคม 2564]
อบจ.สิงห์บุรี ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกัน และฆ่าเชื้อโรค [27 กรกฎาคม 2564]
โครงการหลังฝนถนนเรียบ ลงพื้นที่ อบต.หัวไผ่ และอบต.น้ำตาล [27 กรกฎาคม 2564]
อบจ.สิงห์บุรี ประชุมคณะกรรมการ บริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 2/2564 [23 กรกฎาคม 2564]
อบจ.สิงห์บุรี มอบชุดทดสอบสารเมทแอมเฟตามีนใรปัสสาวะ ตามโครงการตรวจคัดกรองค้นหาผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติด [23 กรกฎาคม 2564]
อบจ.สิงห์บุรี ปรับปรุงสถานที่ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโควิด-19 [23 กรกฎาคม 2564]
อบจ.สิงห์บุรี ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันและฆ่าเชื้อโรค ณ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี [23 กรกฎาคม 2564]
อบจ.สิงห์บุรี สนับสนุนเครื่องจักรกลปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าโรงพยาบาลท่าช้าง [23 กรกฎาคม 2564]
โครงการหลังฝนถนนเรียบ ลงพื้นที่ อบต.น้ำตาล อบต.หัวไผ่ และ อบต.โพธิ์ชัย [23 กรกฎาคม 2564]
อบจ.สิงห์บุรี ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันและฆ่าเชื้อโรค ณ ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโควิด-19 วัดสิงห์สุทธาวาส [22 กรกฎาคม 2564]
1 - 10 (ทั้งหมด 295 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหาร
นาย ศุภวัฒน์ เทียนถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 081-8221128
นาย ศุภวัฒน์ เทียนถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 081-8221128
นาย วัฒนชัย มานะจิตร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 083-1337127
นาย วัฒนชัย มานะจิตร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 083-1337127
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทับซ้อน