องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
cast ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
อบจ.สิงห์บุรี สนับสนุนเครื่องจักรกล ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวฯวัดโพธิ์สังฆาราม [6 กุมภาพันธ์ 2566]
อบจ.สิงห์บุรี ลงพื้นที่ตำบลประศุกตามโครงการ "หลังฝน - ถนนเรียบ" [6 กุมภาพันธ์ 2566]
อบจ.สิงห์บุรี ลงพื้นที่ตำบลชีน้ำร้ายตามโครงการ "หลังฝน - ถนนเรียบ" [6 กุมภาพันธ์ 2566]
อบจ.สิงห์บุรี จัดกิจกรรมตามดครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สวดมนต์ ไหว้พระ [6 กุมภาพันธ์ 2566]
อบจ.สิงห์บุรี สนับสนุนรถบรรทุกน้ำทำความสะอาด บริเวณวัดโพธิ์ลังกา [6 กุมภาพันธ์ 2566]
อบจ.สิงห์บุรี ลงพื้นที่ตำบลประศุกตามโครงการ "หลังฝน - ถนนเรียบ" [4 กุมภาพันธ์ 2566]
อบจ.สิงห์บุรี สดุดีวีรชนค่ายบางระจัน ประจำปี 2566 [4 กุมภาพันธ์ 2566]
อบจ.สิงห์บุรี ร่วมกับ สคร.4สระบุรี ให้บริการฉีดภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป(LAAB) [3 กุมภาพันธ์ 2566]
อบจ.สิงห์บุรี ร่วมกับ สคร.4สระบุรี ให้บริการฉีดภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป(LAAB) [3 กุมภาพันธ์ 2566]
อบจ.สิงห์บุรี จัดทำกิจกรรมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะทำอักษรเบรลล์ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย [3 กุมภาพันธ์ 2566]