องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
cast ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
อบจ.สิงห์บุรี ลงพื้นที่ ตามโครงการ "หลังฝนถนนเรียบ" [17 พฤษภาคม 2565]
อบจ.สิงห์บุรี สนับสนุนเครื่องจักรกล ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดโพธิ์ข้าวผอก [17 พฤษภาคม 2565]
อบจ.สิงห์บุรี ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันและฆ่าเชื้อโรค ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี [17 พฤษภาคม 2565]
อบจ.สิงห์บุรี จัดการประชุมขับเคลื่อนคณะทำงานเครือข่ายผู้สูงอายุ จังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 1/2565 [17 พฤษภาคม 2565]
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินการมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร ( Covid Free Setting) [17 พฤษภาคม 2565]
อบจ.สิงห์บุรี รับขยะอันตราย จำนวน 74 กิโลกรัม ตามโครงการบริหารจัดการขยะอันตราย [17 พฤษภาคม 2565]
รับสมัครเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 6-16 ปี ร่วมโครงการ football clinic [17 พฤษภาคม 2565]
อบจ.สิงห์บุรี ลงพื้นที่อบต.แม่ลา ตามโครงการ "หลังฝนถนนเรียบ" [12 พฤษภาคม 2565]
อบจ.สิงห์บุรี จัดการประชุมหารือรับฟังความคิดเห็นการจัดกิจกรรมวันเปิดศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงวัย ฒ แข็งแรง [12 พฤษภาคม 2565]
อบจ.สิงห์บุรี จัดการประชุม รพ.สต. ที่มีความประสงค์ขอรับการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อบจ. [12 พฤษภาคม 2565]
1 - 10 (ทั้งหมด 1036 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104