องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
cast ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
อบจ.สิงห์บุรี จัดการประชุมหารือ การดำเนินงานภายใต้แผนวานร่วมทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี [28 ธันวาคม 2566]
อบจ.สิงห์บุรี ลงพื้นที่ ตำบลท่างาม ตามโครงการ "หลังฝน - ถนนเรียบ" [30 พฤศจิกายน 2566]
อบจ.สิงห์บุรี ลงพื้นที่ ตำบลทองเอน ตามโครงการ "หลังฝน - ถนนเรียบ" [30 พฤศจิกายน 2566]
อบจ.สิงห์บุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU เรื่อง การลดปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ กัญชา และยาเสพติด [30 พฤศจิกายน 2566]
อบจ.สิงห์บุรี ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6 จัดกิจกรรมการลดคัดแยกขยะที่ต้นทางไปรีไซเคิล [29 พฤศจิกายน 2566]
อบจ.สิงห์บุรี ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกล ตัดหญ้าไหล่ทาง พื้นที่ตำบลโพทะเล - ตำบลหนองกระทุ่ม [29 พฤศจิกายน 2566]
อบจ.สิงห์บุรี ลงพื้นที่ ตำบลท่างาม ตามโครงการ "หลังฝน - ถนนเรียบ" [29 พฤศจิกายน 2566]
อบจ.สิงห์บุรี ลงพื้นที่ ตำบลทองเอน ตามโครงการ "หลังฝน - ถนนเรียบ" [29 พฤศจิกายน 2566]
อบจ.สิงห์บุรี สนับสนุนเครื่องจักรกล เก็บกำจัดวัชพืช บริเวณลำน้ำแม่ลา [29 พฤศจิกายน 2566]
อบจ.สิงห์บุรีสนับสนุนเครื่องจักรกล เก็บกำจัดวัชพืช พื้นที่ตำบลทองเอน [29 พฤศจิกายน 2566]