องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
cast ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
อบจ.สิงห์บุรี ลงพื้นที่ตำบลท่างามตามโครงการ"หลังฝน-ถนนเรียบ" [9 สิงหาคม 2565]
อบจ.สิงห์บุรี ร่วมพิธีมอบเครื่องจักรกลสาธาณภัย [9 สิงหาคม 2565]
อบจ.สิงห์บุรี สนับสนุนเครื่องจักรกลตัดหญ้าไหล่ทาง พื้นที่ตำบลทับยา - ตำบลห้วยชัน [9 สิงหาคม 2565]
อบจ.สิงห์บุรี สนับสนุนเครื่องจักรกลขุดลอกบ่อบำบัดน้ำเสียบริเวณเรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี [9 สิงหาคม 2565]
อบจ.สิงห์บุรี ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลเก็บกำจัดผักตบชวา บริเวณลำแม่ลา [9 สิงหาคม 2565]
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีต้อนรับคณะครูและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ประศุกจังหวัดสิงห์บุรี [9 สิงหาคม 2565]
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีดำเนินการมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) [8 สิงหาคม 2565]
อบจ.สิงห์บุรี ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลหัวป่า และ อบต.โรงช้าง จัดงานตามรอยเสด็จประพาสต้น พระปิยมหาราช ครั้งที่ 16 [7 สิงหาคม 2565]
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์ ต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ จังหวัดสุพรรณบุรี [7 สิงหาคม 2565]
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ต้อนรับคณะครูและนักเรียน ณ อาคารศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ฯ [6 สิงหาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 11 - 20 (ทั้งหมด 1285 รายการ)