องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โทรศัพท์ 036-699388 โทรสาร. 036-520030 ///

รายงานผลการปฏิบัติงาน
flag รายงานผลการปฏิบัติงาน

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 75
image ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
อบจ.สิงห์บุรี รับขยะอันตราย จำนวน 87.70 กิโลกรัม ตามโครงการบริหารจัดการขยะอันตราย [2 มิถุนายน 2564]
อบจ.สิงห์บุรี ส่งเจ้าหน้าทีพร้อมเครื่อจักรกลเก็บกำจัดวัชพืช พื้นที่ตำบลต้นโพธิ์ [2 มิถุนายน 2564]
อบจ.สิงห์บุรี สนับสนุนเต็นท์รองรับการบริการประชาชน ณ โรงพยาบาลสิงห์บุรี [1 มิถุนายน 2564]
อบจ.สิงห์บุรี สนับสนุนเครื่องสับย่อยกิ่งไม้ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนวัดเสาธงทอง [1 มิถุนายน 2564]
โครงการหลังฝนถนนเรียบ ลงพื้นที่ อบต.บ้านจ่า และอบต.สระแจง [1 มิถุนายน 2564]
อบจ.สิงห์บุรี ส่งเจ้าหน้าทีพร้อมเครื่อจักรกลเก็บกำจัดวัชพืช พื้นที่ตำบลต้นโพธิ์ และตำบลโพธิ์ประจักษ์ [1 มิถุนายน 2564]
ข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยว และผู้ใช้บริการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 [1 มิถุนายน 2564]
โครงการ ตายเก็บ เจ็บส่ง โลงฟรี สรุปการปฏิบัติหน้าที่ ของศูนย์กู้ภัย อบจ.สิงห์บุรี ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [1 มิถุนายน 2564]
โครงการหลังฝนถนนเรียบ ลงพื้นที่ อบต.สระแจง [31 พฤษภาคม 2564]
โครงการหลังฝนถนนเรียบ ลงพื้นที่ อบต.บ้านจ่า และอบต.สระแจง [31 พฤษภาคม 2564]
431 - 440 (ทั้งหมด 586 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหาร
นาย ศุภวัฒน์ เทียนถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 081-8221128
นาย ศุภวัฒน์ เทียนถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 081-8221128
นาย วัฒนชัย มานะจิตร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 083-1337127
นาย วัฒนชัย มานะจิตร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 083-1337127
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทับซ้อน