องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
account_circle กองการศึกษา
นายสุนัน บำรุง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวอารีย์ จงภักดี
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางสาวอารีย์ จงภักดี
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวชาลิสา เก่งทันการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน