องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

รายงานผลการปฏิบัติงาน
flag รายงานผลการปฏิบัติงาน
camera_alt ภาพกิจกรรม
อบจ.สิงห์บุรี จัดกิจกรรม"เปิดเส้นทาง ชมภาพจอตรกรรมฝาผนัง Stree Art สื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว "
อบจ.สิงห์บุรี ร่วมพิธีทำบุญตกบาตรโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัช มหาวัชราชธิดา
อบจ.สิงห์บุรี ร่วมกับ เทศบาลเมืองสิงห์บุรี จัดโครงการภาพจิตกรรมฝาผนัง Street Art สื่อสร้างสรรค์เพื่องส่งเสริมการท่องเที่ยว
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เปิด"มิวเซียมสิงห์บุรี" และโครงการตลาดนัดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จัดโครงการ เดิน วิ่ง มินิมาราธอน เพื่อสุขภาพ SINGBURI CITY RUN
อบจ.สิงห์บุรี เปิดเยี่ยมชมมิวเซียมสิงห์บุรี รอบสื่อมวลชนในท้องถิ่น
อบจ.สิงห์บุรี ร่วมกับภาคประชาสังคม เปิดเวทีเสวนา " ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรี"
อบจ.สิงห์บุรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พื้นที่ตำบลต้นโพธิ์
 
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
wifi_tethering ประกาศประชาสัมพันธ์

cast ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
อบจ.สิงห์บุรี สนับสนุนเครื่องจักรกล ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวฯวัดโพธิ์สังฆาราม [6 กุมภาพันธ์ 2566]
อบจ.สิงห์บุรี ลงพื้นที่ตำบลประศุกตามโครงการ "หลังฝน - ถนนเรียบ" [6 กุมภาพันธ์ 2566]
อบจ.สิงห์บุรี ลงพื้นที่ตำบลชีน้ำร้ายตามโครงการ "หลังฝน - ถนนเรียบ" [6 กุมภาพันธ์ 2566]
อบจ.สิงห์บุรี จัดกิจกรรมตามดครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สวดมนต์ ไหว้พระ [6 กุมภาพันธ์ 2566]
 
chat_bubble ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

cast ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (e-GP)
ข้อมูลผู้บริหาร
cast ผู้บริหาร
นาย ศุภวัฒน์ เทียนถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 081-8221128
นาย ศุภวัฒน์ เทียนถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 081-8221128
นาย วัฒนชัย มานะจิตร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 083-1337127
นาย วัฒนชัย มานะจิตร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 083-1337127

สถิติ sitemap
วันนี้ 2520
เดือนนี้17,511
ทั้งหมด452,797


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กพส.
07/02/2566
07/02/2566
การประชุมซักซ้อมแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)
กสธ.
03/02/2566
07/02/2566
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กม.
01/02/2566
07/02/2566
แนวทางปฏิบัติในการสั่งให้นายกเทศมนตรีพ้นจากตำแหน่ง
กศ.
06/02/2566
06/02/2566
การประชุมให้แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและวินัยด้านความปลอดภัยทางถนนสำหรับเด็กปฐมวัย
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
06/02/2566
06/02/2566
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
กม.
06/02/2566
06/02/2566
ประกาศคณะกรรมการควบคุมอาคาร เรื่อง การนำกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2563 มาใช้บังคับการควบคุมอาคาร ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2565
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ