องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ข้อมูลพื้นฐาน
account_balance โครงสร้าง อบจ.สิงห์บุรี
check_circle อำนาจหน้าที่ของ อบจ.
folder แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
folder กรอบยุทธศาสตร์
view_headline กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
    picture_as_pdf กฏหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
call ข้อมูลการติดต่อ
wifi_tethering ประกาศประชาสัมพันธ์
cast ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
flag รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder วารสาร
check_circle คลินิกเซ็นเตอร์ อบจ.สิงห์บุรี
check_circle สวนสมุนไพร
visibility ตราสัญลักษณ์
public นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy
info นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy
folder ข้อมูลพื้นฐานด้านอาชีพ
folder ข้อมูลภูมิปํญญาท้องถิ่น
folder ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
public สถิติผู้สูงอายุ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
flag รายงานผลการปฏิบัติงาน
camera_alt ภาพกิจกรรม
อบจ.สิงห์บุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของผู้สูงอายุจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2567
อบจ.สิงห์บุรี จัดโครงการ ปั่นเปิดเมืองวีรชน สิงห์บุรี คนดี เมืองน่าอยู่ ครั้งที่ 4
การประชุมสภา อบจ.สิงห์บุรี สมัยสามัย สมัยที่ 2 ประจำปี 2566
อบจ.สิงห์บุรี คัพ ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2566
อบจ.สิงห์บุรี จัดโครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ เดิน กิน ชม เที่ยว ถนนคนเดินจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 3 "ตลาดต้นไม้ ถนนสายสีเขียว ณ ลานคนสิงห์ ประจำปี 2566 "
อบจ.สิงห์บุรี จัดพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดภาพถ่าย ในโครงการประกวดภาพถ่าย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี ๒๕๖๖
พิธีปิดการแข่งขัน"ฟุตบอล 7 คน อบจ.สิงห์บุรี คัพ ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 13 ประจำปี 2566 "
อบจ.สิงห์บุรี ร่วมงานแถลงข่าว"ส่งเสริมการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์เตาเผาแม่น้ำน้อย" ประจำปี 2566
 
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
wifi_tethering ประกาศประชาสัมพันธ์

cast ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
อบจ.สิงห์บุรี จัดการประชุมหารือ การดำเนินงานภายใต้แผนวานร่วมทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี [28 ธันวาคม 2566]
อบจ.สิงห์บุรี ลงพื้นที่ ตำบลท่างาม ตามโครงการ "หลังฝน - ถนนเรียบ" [30 พฤศจิกายน 2566]
อบจ.สิงห์บุรี ลงพื้นที่ ตำบลทองเอน ตามโครงการ "หลังฝน - ถนนเรียบ" [30 พฤศจิกายน 2566]
อบจ.สิงห์บุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU เรื่อง การลดปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ กัญชา และยาเสพติด [30 พฤศจิกายน 2566]
 
chat_bubble ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

cast ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (e-GP)
ข้อมูลผู้บริหาร
cast ผู้บริหาร
นาย ศุภวัฒน์ เทียนถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 081-8221128
นาย ศุภวัฒน์ เทียนถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 081-8221128
นาย วัฒนชัย มานะจิตร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 083-1337127
นาย วัฒนชัย มานะจิตร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 083-1337127
แจ้งปัญหาผ่าน QR Code

สถิติ sitemap
วันนี้ 766
เดือนนี้28,825
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)201,827
ทั้งหมด 280,000


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
29/11/2566
29/11/2566
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่ 1 (เด็กที่มีความต้องการพิเศษ : บทบาทของครูเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ)
กศ.
17/11/2566
17/11/2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการปฏิบัติหน้าที่แนะแนวที่เชื่อมโยงตามข้อตกลง ในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]
กพส.
13/11/2566
13/11/2566
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
กศ.
30/11/2566
30/11/2566
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 28
[เอกสารแนบ]
กสว.
30/11/2566
30/11/2566
การดำเนินตามตัวชี้วัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านศีล 5 ขยายผล สู่หมู่บ้านศีลธรรม
[แบบรายงาน]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ