องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี


สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสิงห์บุรี
สถานที่ท่องเทียว
จังหวัดสิงห์บุรี
รายงานผลการปฏิบัติงาน
flag รายงานผลการปฏิบัติงาน
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการหลังฝนถนนเรียบ ลงพื้นที่ อบต.โพกรวม
อบจ.สิงห์บุรี ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ MOU ในการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จัดโครงการฝึกสอนว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๘ ประจำปี 2565 และโครงการฝึกสอนเทควันโด และศิลปะป้องกันตัว ประจำปี 2565
อบจ.สิงห์บุรี ดำเนินกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
อบจ.สิงห์บุรี จัดการประชุมโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City Singburi)
โครงการหลังฝนถนนเรียบ ลงพื้นที่ตำบลบางน้ำเชี่ยว
อบจ.สิงห์บุรี จัดการประชุมเครือข่าย ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงวัย "ฒ แข็งแรง" ครั้งที่ 1/2565
โครงการสัมมนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
 
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
wifi_tethering ประกาศประชาสัมพันธ์

cast ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
อบจ.สิงห์บุรี ลงพื้นที่ ตามโครงการ "หลังฝนถนนเรียบ" [17 พฤษภาคม 2565]
อบจ.สิงห์บุรี สนับสนุนเครื่องจักรกล ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดโพธิ์ข้าวผอก [17 พฤษภาคม 2565]
อบจ.สิงห์บุรี ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันและฆ่าเชื้อโรค ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี [17 พฤษภาคม 2565]
อบจ.สิงห์บุรี จัดการประชุมขับเคลื่อนคณะทำงานเครือข่ายผู้สูงอายุ จังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 1/2565 [17 พฤษภาคม 2565]
 
chat_bubble ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

cast ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (e-GP)
ข้อมูลผู้บริหาร
cast ผู้บริหาร
นาย ศุภวัฒน์ เทียนถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 081-8221128
นาย ศุภวัฒน์ เทียนถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 081-8221128
นาย วัฒนชัย มานะจิตร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 083-1337127
นาย วัฒนชัย มานะจิตร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 083-1337127

สถิติ sitemap
วันนี้ 122
สัปดาห์นี้14,173
เดือนนี้57,200
ปีนี้686,400
ทั้งหมด1,304,160


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
18/05/2565
18/05/2565
โครงการอาชีวะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน เพื่อผลิตกำลังคนของประเทศ (อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กพส.
18/05/2565
18/05/2565
ขอความร่วมมือในการดำเนินการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร
กศ.
12/05/2565
18/05/2565
โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
[เอกสาร]
สน.บถ.
12/05/2565
18/05/2565
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) แทนตำแหน่งที่ว่าง
กพส.
18/05/2565
18/05/2565
การตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
สน.คท.
12/05/2565
18/05/2565
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า และเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค ฯ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ