องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สิงห์บุรี

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โทรศัพท์ 036-699384-8 โทรสาร 036-520030

รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder รายงานผลการปฏิบัติงาน

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 370
เมื่อวาน 646
เดือนนี้ 15,710
เดือนที่แล้ว 31,518
ทั้งหมด 81,912

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดสิงห์บุรี
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการขอคำปรึกษา แนะนำด้านกฏหมายหรือการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง กำหนดนโยบาย มาตรการและแผนงาน เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง นโยบายป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชนส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้องมูลต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
คำประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน โดย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เนื่องในโอกาสวันประชุมข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง เพื่อมอบนโยบายด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี grade
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิห์บุรี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งแรก grade
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ปิดการให้บริการอาคารสถานที่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เป็นการชั่วคราว และมาตรการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) grade
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) grade
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 grade
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) grade
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ขอเชิญร่วมกิจกรรม Walking 2021 วิ่งการกุศล Singburi #1 ข้าวใหม่ปลามัน มหัศจรรย์เมืองสิงห์ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126 |
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170 |
1 - 20 (ทั้งหมด 135 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7
บุคลากรภายใน
4 ผู้บริหาร
นาย ศุภวัฒน์ เทียนถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
นาย ศุภวัฒน์ เทียนถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
.
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
.
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทับซ้อน