องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
wifi_tethering ประกาศประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาตื poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาตื poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง การปรับแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง เร่งรัดให้วัคซีนในกลุ่มผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหาร ในสถานประกอบกิจการอาหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง กำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง นโยบาย “No Gift Policy ไม่รับ-ไม่ให้” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง กำหนดเวลาเปิด-ปิด ข้อห้าม ข้อปฎิบัติอุทยานวีรชนค่ายบางระจัน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง อบจ.สิงห์บุรี เปิดฝึกสอนว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง อบจ.สิงห์บุรี จัดโครงการอบจ.สิงห์ คัพ 2022 แข่งขันฟุตบอล 7 คน ต่อต้านย่าเสพติด ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง อบจ.สิงห์บุรี จัดโครงการสอนกีฬาเทควันโดหลักสูตรเทควันโดขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง การคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file คำสั่งจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 42 )เพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอชื่อผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
1 - 20 (ทั้งหมด 241 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13