องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
wifi_tethering ประกาศประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจัด "โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตรอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2565"
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง การปรับแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติ่มครั้งที่ 1/2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือน เมษายน - มิถุนายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง การรับรองมาตรฐานสถานประกอบการที่ผ่านการประเมินมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับองค์กรในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับดีเยี่ยมและระดับมาตรฐาน และระดับ 3 เพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง การปรับแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง เร่งรัดให้วัคซีนในกลุ่มผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
1 - 20 (ทั้งหมด 253 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13