องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โทรศัพท์ 036-699388 โทรสาร. 036-520030 ///

บริการข้อมูล E-Service
E-Service
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
รายงานผลการปฏิบัติงาน
flag รายงานผลการปฏิบัติงาน

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 129
เดือนนี้ 10,915
เดือนที่แล้ว 24,621
ทั้งหมด 165,397

wifi_tethering ประกาศประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80 |
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิห์บุรี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ปิดการให้บริการอาคารสถานที่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เป็นการชั่วคราว และมาตรการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96 |
insert_drive_file ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98 |
photo เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ขอเชิญร่วมกิจกรรม Walking 2021 วิ่งการกุศล Singburi #1 ข้าวใหม่ปลามัน มหัศจรรย์เมืองสิงห์ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215 |
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 241 |
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง โครงการบริหารจัดการขยะอันตราย เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี รอบ 12 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม.เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3.2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139 |
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110 |
insert_drive_file แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิส์รองรับการพัฒนาระบบงานข้าราชการ 4.0 ขององค์การบริการส่วนจังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ระหว่างสมัยสามัญ ประจำปี 2563 สมัยที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 3/2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160 |
41 - 60 (ทั้งหมด 165 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหาร
นาย ศุภวัฒน์ เทียนถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 081-8221128
นาย ศุภวัฒน์ เทียนถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 081-8221128
นาย วัฒนชัย มานะจิตร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 083-1337127
นาย วัฒนชัย มานะจิตร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 083-1337127
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทับซ้อน