องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โทรศัพท์ 036-699388 โทรสาร. 036-520030 ///

บริการข้อมูล E-Service
E-Service
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
รายงานผลการปฏิบัติงาน
flag รายงานผลการปฏิบัติงาน

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 29
เดือนนี้ 10,815
เดือนที่แล้ว 24,521
ทั้งหมด 165,297

wifi_tethering ประกาศประชาสัมพันธ์
photo ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ซึ่งดำรงตำแหน่งบริหาร หรือข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้ดำรงตำแหน่งบริหารฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5]
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รายงานผลการตืดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอัฒจันทร์ทิศตะวันออก(ไม่มีหลังคา)ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอัฒจันทร์ทิศตะวันออก(ไม่มีหลังคา)ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ปรับปรุงอาคารอัฒจันทร์ทิศตะวันออก (ไม่มีหลังคา) ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม อบจ.สิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รับรองการปฏิบัติราชการเพื่อการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายเงินรายรับตามแผนงานงบกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78 |
photo คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่องการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี คนที่ 2 ปฏิบัติราชการแทน เพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง แผนปฏิบัติการต่อต้านทุจริต 4 ปปี (พ.ศ.2561-2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง นโยบายด้านจริยธรรมในการปฏิบัติงานของราชการ ลูกจ้างประจำ ปละพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง การลงเวลามาปฏิบัติราชการ การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาสายของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง โครงการอบรมให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 |
141 - 160 (ทั้งหมด 165 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหาร
นาย ศุภวัฒน์ เทียนถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 081-8221128
นาย ศุภวัฒน์ เทียนถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 081-8221128
นาย วัฒนชัย มานะจิตร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 083-1337127
นาย วัฒนชัย มานะจิตร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 083-1337127
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทับซ้อน