องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โทรศัพท์ 036-699388 โทรสาร. 036-520030 ///

บริการข้อมูล E-Service
E-Service
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
รายงานผลการปฏิบัติงาน
flag รายงานผลการปฏิบัติงาน

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 20
wifi_tethering ประกาศประชาสัมพันธ์
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองชลประทานบริเวณ ม.3 ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4]
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 เชื่อต่อถนนทางหลวงชนบทสายโคกพร้าว-สวนกล้วย ต.โพประจักษ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี (E-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงส่วนจัดแสดงภายในอาคารศูนย์ประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์วีรชนค่ายบางระจัน (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107 |
photo ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี สมัยสามัญ ประจำปี 2562 สมัยที่สอง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 2 งาน 4/4/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4]
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารและเครื่องดื่มโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทยฯ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4]
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน,วัสดุงานบ้านงานครัว,วัสดุคอมพิวเตอร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5]
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ครั้งที่ 1/2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี สมัยวิสามัญ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อม้านั่งยาวแบบไม่มีพนักพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115 |
photo ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(ครั้งที่2) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
photo ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ซึ่งดำรงตำแหน่งบริหาร หรือข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้ดำรงตำแหน่งบริหารฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5]
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รายงานผลการตืดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอัฒจันทร์ทิศตะวันออก(ไม่มีหลังคา)ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99 |
141 - 160 (ทั้งหมด 182 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหาร
นาย ศุภวัฒน์ เทียนถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 081-8221128
นาย ศุภวัฒน์ เทียนถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 081-8221128
นาย วัฒนชัย มานะจิตร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 083-1337127
นาย วัฒนชัย มานะจิตร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 083-1337127
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทับซ้อน