องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โทรศัพท์ 036-699388 โทรสาร. 036-520030 ///

บริการข้อมูล E-Service
E-Service
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
รายงานผลการปฏิบัติงาน
flag รายงานผลการปฏิบัติงาน

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 138
เดือนนี้ 10,924
เดือนที่แล้ว 24,630
ทั้งหมด 165,406

wifi_tethering ประกาศประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงชื่อเรียกสวนน้ำเพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ เป็น สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนนจังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ อบจ.สิงห์บุรี เรื่อง การนัดประชุมสภาฯ ระหว่างสมัยสามัญ ประจำปี 2563 สมัยที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 2.2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131 |
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 514 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145 |
photo ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ปิดการให้บริการอาคารสถานที่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีเป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 สำหรับสถานที่ราชการ สถานที่ทำงานเอกชนและสถานประกอบกิจการ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง มาตรการการป้องันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง การเลื่อนและงดจัดกิจกรรม / โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชนฉบับแก้ไข poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ช่องทางการร้องเรียน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83 |
61 - 80 (ทั้งหมด 165 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหาร
นาย ศุภวัฒน์ เทียนถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 081-8221128
นาย ศุภวัฒน์ เทียนถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 081-8221128
นาย วัฒนชัย มานะจิตร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 083-1337127
นาย วัฒนชัย มานะจิตร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 083-1337127
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทับซ้อน