องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โทรศัพท์ 036-699388 โทรสาร. 036-520030 ///

บริการข้อมูล E-Service
E-Service
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
รายงานผลการปฏิบัติงาน
flag รายงานผลการปฏิบัติงาน

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 154
wifi_tethering ประกาศประชาสัมพันธ์
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม อบจ.สิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รับรองการปฏิบัติราชการเพื่อการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายเงินรายรับตามแผนงานงบกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90 |
photo คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่องการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี คนที่ 2 ปฏิบัติราชการแทน เพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง แผนปฏิบัติการต่อต้านทุจริต 4 ปปี (พ.ศ.2561-2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง นโยบายด้านจริยธรรมในการปฏิบัติงานของราชการ ลูกจ้างประจำ ปละพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง การลงเวลามาปฏิบัติราชการ การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาสายของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง โครงการอบรมให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกาศแผนการดำเนิน ประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกาศแผนการดำเนินงาาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมแผนการจัดหาพัสดุ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างสัญลักษณ์ประตูสู่เมืองสิงห์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 อำเภอพรหมบุรี อำเภออินทร์บุรี จังหสัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89 |
161 - 179 (ทั้งหมด 179 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหาร
นาย ศุภวัฒน์ เทียนถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 081-8221128
นาย ศุภวัฒน์ เทียนถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 081-8221128
นาย วัฒนชัย มานะจิตร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 083-1337127
นาย วัฒนชัย มานะจิตร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 083-1337127
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทับซ้อน