องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
chat_bubble ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกท์คอนกรีต(โดยวิธี Pavement in Place Recycling ) ถนนสาย สห.ถ.10023 จักรสีห์ - พิกุลทอง ตำบลจักสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ราคาจัดซื้อรถเข็น 2 ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement in Place Recycling) ถนนสาย สห.ถ.๑๐๐๒๓ จักรสีห์ - พิกุลทอง ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อทำความสะอาดบริเวณภายในและภายนอกอาคารพิพิธภัณฑ์เมืองพรหมบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement in Place Recycling) ถนนสาย สห.ถ.๑๐๐๒๓ จักรสีห์ - พิกุลทอง ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำกรอบรูป ผลงานศิลปะรูปวาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำแผ่นป้ายพลาสวูด พร้อมข้อมความโดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในเทศกาลกินเจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา เครื่องเสียง เครื่องปั่นไฟ และไฟฟ้าประดับ เพื่อใช้ในโครงการเทศกาลกินเจ โดยเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อข้าวสาร เพื่อใชในโครงการเทศกาลกิจเจ โดยเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องปรุงประกอบอาหาร เพื่อใช้ในโครงการเทศกาลกินเจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนขนถ่ายขยะมูลฝอยนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักสุขสภิบาลตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจากชุมชนขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เชื่อมต่อ จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย สห.ถ.10018 บ้านสวนหลวง - อำเภออินทร์บุรี ตำบลทับยา - ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน และสถานที่อื่นๆ ที่องค์กสนบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีดูแล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด และสถานที่ราชการอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบปรับอากาศพร้อมเครื่องเอกซเรย์แบบดิจิตอล จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย สห.ถ.10018 บ้านสวนหลวง - อำเภออินทร์บุรี ตำบลทับยา - ตำบลอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวาราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
1 - 20 (ทั้งหมด 447 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23