องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
chat_bubble ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement in Place Pecycling) ถนนสาย สห.ถ.10012 บ้านแม่ลา -บ้านแหลมกุ่ม ตำบลแม่ลา ตำบลบางกระบือ อำเภอบางระจัน อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ - เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง การจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัสทืติกคอนกรีต ถรรสาย สห.ถ.10006 บ้านหนองโขลง-บ้านจ่า-บ้านกลับ-ตำบลบ้านจ่า-ตำบลโพทะเล อำเภอบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,420.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง แผนการซ่อมบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง การจ้างปรับปรุงถนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟิลห์ติกคอนกรีต ถนน สาย สห.ถ. ๑๐๐๐๖ บ้านหนองโขลง-บ้านจ่า-บ้านกลับ-ตำบลบ้านจ่า-ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการเลือกสรร และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาเอกชนขนถ่ายขยะมูลฝอยนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลตามบันทึกข้อมูลตกลงความร่วมมือว่าด้วยการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจากชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าเจ้าพระยาป่าสักตำบลบางพรุทธา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอลฟัลท์คอนกรีต ถนน สาย สห.ถ.10027 บ้านวังกา - บ้านวังกระจับ - บ้านหอคอย - ตำบลบางระจัน ตำบลคอทราย อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สห.ถ.30002 บ้านแหลมยอ - บ้านหนองกวาง หมู่ที่ 1 - 5 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนถ่ายขยะมูลฝอยนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการบริหารจัดการขยะม poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอลฟัลท์คอนกรีต สาย สห.ถ. ๓๐๐๐๒ บ้านแหลมยอ - บ้านหนองกวาง หมู่ที่ ๑-๕ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง การจ้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน สห.ถ. ๑๐๐๒๗ บ้านวังกา - บ้านวังกระจับ - บ้านหอคอย ตำบลบางระจัน ตำบลคอทราย อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน,อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน,ศูนย์เครื่องจักรกล,บริเวณเตาเผาแม่น้ำน้อย,สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ,สนามกีฬาองค์การบริส่วนจังหวัดสิงห์บุรี และสถานที่อื่นๆ ที่อยู่ในความรับปิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงหืบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
1 - 20 (ทั้งหมด 392 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20