องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โทรศัพท์ 036-699388 โทรสาร. 036-520030 ///รายงานผลการปฏิบัติงาน
flag รายงานผลการปฏิบัติงาน
จิตอาสาพระราชทาน
จิตอาสาพระราชทาน
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง เผยแพร่ประกาศผลผู้ชนะ การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ปฏิบัติงานตามแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง กำหนดอายุการใช้งานและอัตรค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง สำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สห.ถ. 10004 หมู่ 6 ตำบลบ้านจ่าถึงหมู่4 ตำบลสระแจง อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนขนถ่ายขยะมูลฝอยนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สห.ถ. 10003 บ้านบ้านทองเอน ถึงบ้านเซ่าสิงห์ ตำบลทองเอน อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สห.ถ. 10014 บ้านวิหารขาวถึงบ้านจักรสีห์ตำบลวิหารขาว ถึงตำบลจักรสีห์ อำเภอท่าช้างถึงอำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี(หลังเดิม) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 112 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวบริเวณวัดพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีการคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวเพื่อความปลอดภัย ตลาดย้อนยุคบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนสายทาง สห.ถ. 10025 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวลำแม่ลาและอุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์ ต.บางกระบือ อ.เมืองสิงห์บุรี เชื่อมต่อตำบลทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแหล่งท่องเที่ยวภายในอุทยานวีรชนค่ายบางระจัน หมู่ที่ 8 ตำบลบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถบดสั่นสะเทือน ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ตัน จำนวน 1 คัน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 108 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าวัดโพสังโฆ หมู่ที่ 1 ตำบลโพสังโฆ เชื่อมต่อ ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 92 |
1 - 20 (ทั้งหมด 340 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหาร
นาย ศุภวัฒน์ เทียนถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 081-8221128
นาย ศุภวัฒน์ เทียนถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 081-8221128
นาย วัฒนชัย มานะจิตร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 083-1337127
นาย วัฒนชัย มานะจิตร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 083-1337127
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทับซ้อน
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 130