องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
cast ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
อบจ.สิงห์บุรี ส่งมอบชุดปฏิบัติงาน MR.ATK ให้กับ อสม. ที่ผ่านการอบรม [27 กรกฎาคม 2565]
อบจ.สิงห์บุรี สนับสนุนเครื่องจักรกล ขนย้ายดินลูกรัง ปิดผิวหน้าบ่อขยะ ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ฯ [27 กรกฎาคม 2565]
อบจ.สิงห์บุรี ลงพื้นที่ตามโครงการ "หลังฝนถนนเรียบ" [27 กรกฎาคม 2565]
อบจ.สิงห์บุรี ลงพื้นที่ตำบลท่างาม ตามโครงการ "หลังฝน-ถนนเรียบ" [26 กรกฎาคม 2565]
ประชุมสภา อบจ.สิงห์บุรี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปีพ.ศ. 2565 [26 กรกฎาคม 2565]
อบจ.สิงห์บุรี ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานในการประกวด "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ [26 กรกฎาคม 2565]
อบจ.สิงห์บุรี สนับสนุนเครื่องจักรกล ซ่อมแซมถนนทางเข้าบ้านเกาะบางพระนอน [26 กรกฎาคม 2565]
องค์การบริหารส้วนจังหวัดสิงห์บุรี ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดแหลมคาง [26 กรกฎาคม 2565]
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินการมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร ( Covid Free Setting) [25 กรกฎาคม 2565]
อบจ.สิงห์บุรี ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว [25 กรกฎาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 41 - 50 (ทั้งหมด 1285 รายการ)