องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
cast ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
อบจ.สิงห์บุรี ลงพื้นที่อบต.แม่ลา ตามโครงการ "หลังฝนถนนเรียบ" [12 พฤษภาคม 2565]
อบจ.สิงห์บุรี จัดการประชุมหารือรับฟังความคิดเห็นการจัดกิจกรรมวันเปิดศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงวัย ฒ แข็งแรง [12 พฤษภาคม 2565]
อบจ.สิงห์บุรี จัดการประชุม รพ.สต. ที่มีความประสงค์ขอรับการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อบจ. [12 พฤษภาคม 2565]
อบจ.สิงห์บุรี มอบเกียรติบัตรโครงการฝึกสอนว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 ให้ผู้ที่ผ่านการอบรมจำนวน 45 คน [12 พฤษภาคม 2565]
อบจ.สิงห์บุรี ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกล เก็บกำจัดผักตบชวา บริเวณลำแม่ลา [12 พฤษภาคม 2565]
อบจ.สิงห์บุรี ลงพื้นที่ตำบลโพกรวม ตามโครงการ "หลังฝนถนนเรียบ" [11 พฤษภาคม 2565]
อบจ.สิงห์บุรี ร่วมจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 [11 พฤษภาคม 2565]
อบจ.สิงห์บุรี ร่วมดำเนินโครงการ "สิงห์บุรี เมืองสะอาด คนสุขภาพดี" [11 พฤษภาคม 2565]
อบจ.สิงห์บุรี ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกล เก็บกำจัดวัชพืช บริเวณลำแม่ลา [11 พฤษภาคม 2565]
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์ ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนสตูล จังหวัดสตูล [11 พฤษภาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 261 - 270 (ทั้งหมด 1285 รายการ)