องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
cast ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
อบจ.สิงห์บุรี ลงพื้นที่ตามโครงการ “หลังฝน ถนนเรียบ” [21 มิถุนายน 2565]
นายก อบจ.สิงห์บุรี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานปรับปรุงศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรีหลังเดิม(ร.ศ.๑๓๐) [21 มิถุนายน 2565]
อบจ.สิงห์บุรี ลงพื้นที่ตามโครงการ "หลังฝนถนนเรียบ" [20 มิถุนายน 2565]
อบจ.สิงห์บุรี สนับสนุนรถเข็นนั่งแบบมาตรฐาน ให้กับผู้พิการ [20 มิถุนายน 2565]
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินการมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร ( Covid Free Setting) [20 มิถุนายน 2565]
อบจ.สิงห์บุรี สนับสนุนเครื่องจักรกล เก็บกำจัดวัชพืช พื้นที่ตำบลโพกรวม [20 มิถุนายน 2565]
อบจ.สิงห์บุรี ดำเนินการติดตั้งป้าย แผนที่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสิงห์บุรี [20 มิถุนายน 2565]
อบจ.สิงห์บุรี ลงพื้นที่ตามโครงการ "หลังฝนถนนเรียบ" [17 มิถุนายน 2565]
อบจ.สิงห์บุรี สนับสนุนเครื่องจักรกล ปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อขยะ เทศบาลเมืองสิงห์บุรี [17 มิถุนายน 2565]
อบจ.สิงห์บุรี ลงพื้นที่ปรับปรุงที่อยู่อาศัยคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ [17 มิถุนายน 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 151 - 160 (ทั้งหมด 1285 รายการ)