องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
cast ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
อบจ.สิงห์บุรี ร่วมกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก [27 มิถุนายน 2565]
อบจ.สิงห์บุรี ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกล เก็บกำจัดวัชพืช และตัดหญ้าไหล่ทาง พื้นที่ตำบลโพกรวม [27 มิถุนายน 2565]
อบจ.สิงห์บุรี สนับสนุนงบประมาณโครงการปรับปรุงฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่ต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [27 มิถุนายน 2565]
อบจ.สิงห์บุรี ลงพื้นที่ตามโครงการ "หลังฝน-ถนนเรียบ" [24 มิถุนายน 2565]
อบจ.สิงห์บุรี สนับสนุนเครื่องจักรกลปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร เทศบาลเมืองสิงห์บุรี [24 มิถุนายน 2565]
อบจ.สิงห์บุรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนคณะทำงานเครือข่ายผู้สูงอายุ ฯ [24 มิถุนายน 2565]
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์ ต้อนรับคณะครูและนักเรียน ณ อาคารศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ฯ [24 มิถุนายน 2565]
อบจ.สิงห์บุรี ลงพื้นที่ตามโครงการ "หลังฝน-ถนนเรียบ" [23 มิถุนายน 2565]
อบจ.สิงห์บุรี สนับสนุนเครื่องจักรกลเก็บกำจัดวัชพืช พื้นที่ ตำบลโพกรวม [23 มิถุนายน 2565]
อบจ.สิงห์บุรี จัดโครงการรับฟังความคิดเห็นชองประชาชนในการจัดทำภาพจิตรกรรม"สตรีทอาร์ต" [23 มิถุนายน 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 131 - 140 (ทั้งหมด 1285 รายการ)