องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โทรศัพท์ 036-699388 โทรสาร. 036-520030 ///

บริการข้อมูล E-Service
E-Service
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
รายงานผลการปฏิบัติงาน
flag รายงานผลการปฏิบัติงาน

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 288
image ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
ผลการประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ. 2564 [26 สิงหาคม 2564]
อบจ.สิงห์บุรี ร่วมใจต้านภัยโควิด จัดตั้งศูนย์ตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก คนสิงห์ไม่ทิ้งกัน อบจ.สิงห์บุรี [26 สิงหาคม 2564]
อบจ.สิงห์บุรี ส่งเจ้าหน้าทีพร้อมเครื่อจักรกลเก็บกำจัดวัชพืช บริเวณอุทยานแม่ลาฯ [26 สิงหาคม 2564]
โครงการหลังฝนถนนเรียบ ลงพื้นที่ อบต.ต้นโพธิ์ อบต.หัวไผ่ และอบต.โพธิ์ชัย [26 สิงหาคม 2564]
อบจ.สิงห์บุรี ร่วมใจต้านภัยโควิด พื้นที่วัดโพธ์ลังกา อำเภออินทร์บุรี [25 สิงหาคม 2564]
อบจ.สิงห์บุรี ร่วมใจต้านภัยโควิด พื้นที่ตลาดสดไม้ดัด อำเภอบางระจัน [25 สิงหาคม 2564]
อบจ.สิงห์บุรี ร่วมใจต้านภัยโควิด พื้นที่ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน [24 สิงหาคม 2564]
อบจ.สิงห์บุรี สนับสนุนเครื่องจักรกลรื้อถอนและขนย้ายเศษวัสดุ บริเวณวัดโบสถ์ [24 สิงหาคม 2564]
อบจ.สิงห์บุรี ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลเก็บกำจัดวัชพืช บริเวณอุทยานแม่ลา ฯ [24 สิงหาคม 2564]
อบจ.สิงห์บุรี ร่วมใจต้านภัยโควิด พื้นที่ตำบลประศุก [23 สิงหาคม 2564]
111 - 120 (ทั้งหมด 468 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหาร
นาย ศุภวัฒน์ เทียนถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 081-8221128
นาย ศุภวัฒน์ เทียนถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 081-8221128
นาย วัฒนชัย มานะจิตร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 083-1337127
นาย วัฒนชัย มานะจิตร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 083-1337127
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทับซ้อน