องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
cast ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
อบจ.สิงห์บุรี ส่งมอบชุดปฏิบัติงาน MR.ATK ให้กับ อสม. ที่ผ่านการอบรม [4 กรกฎาคม 2565]
อบจ.สิงห์บุรี ลงพื้นที่ตามโครงการ "หลังฝน-ถนนเรียบ" [4 กรกฎาคม 2565]
อบจ.สิงห์บุรี จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สวดมนต์ ไหว้พระ [4 กรกฎาคม 2565]
อบจ.สิงห์บุรี สนับสนุนเครื่องจักรกลขนย้ายดินลูกรังศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร เทศบาลเมืองสิงห์บุรี [4 กรกฎาคม 2565]
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินการมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร ( Covid Free Setting) [4 กรกฎาคม 2565]
อบจ.สิงห์บุรี จัดทำโครงการ อบจ.เยี่ยมเยียนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2565 [4 กรกฎาคม 2565]
อบจ.สิงห์บุรี สนับสนุนเครื่องจักรกลขนย้ายดินลูกรังศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร เทศบาลเมืองสิงห์บุรี [4 กรกฎาคม 2565]
อบจ.สิงห์บุรี ลงพื้นที่ตำบลทับยาตามโครงการ "หลังฝน-ถนนเรียบ" [1 กรกฎาคม 2565]
อบจ.สิงห์บุรี ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกล เก็บกำจัดวัชพืช บริเวณลำแม่ลา [1 กรกฎาคม 2565]
อบจ.สิงห์บุรีร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปณาคณะลูกเสือแห่งชาติ [1 กรกฎาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 101 - 110 (ทั้งหมด 1285 รายการ)