องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โทรศัพท์ 036-699388 โทรสาร. 036-520030 ///

บริการข้อมูล E-Service
E-Service
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
รายงานผลการปฏิบัติงาน
flag รายงานผลการปฏิบัติงาน

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 450
image ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
อบจ.สิงห์บุรี ร่วมดำเนินโครงการ "สิงห์บุรี เมืองสะอาด คนสุขภาพดี" [21 กรกฎาคม 2564]
เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี มอบเครื่องใช่ที่จำเป็น ประจำศุนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโควิดก่อนกลับบ้าน [20 กรกฎาคม 2564]
อบจ.สิงห์บุรี จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี [20 กรกฎาคม 2564]
ประชุมสภาอบจ.สิงห์บุรี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2564 [20 กรกฎาคม 2564]
อบจ.สิงห์บุรีจักทำแผงกั้นห้อง และผนังกั้นห้องน้ำ บริเวณศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโควิด -19 [20 กรกฎาคม 2564]
อบจ.สิงห์บุรี สนับสนุนเครื่องจักรกลกำจัดวัชพืช บริเวณหน้าโรงพยาบาลท่าช้าง [20 กรกฎาคม 2564]
โครงการหลังฝนถนนเรียบ ลงพื้นที่ อบต.น้ำตาล [20 กรกฎาคม 2564]
อบจ.สิงห์บุรี รับขยะอันตราย จำนวน 8 กิโลกรัม ตามโครงการบริหารจัดการขยะอันตราย [20 กรกฎาคม 2564]
อบจ.สิงห์บุรี สนับสนุนเครื่องจักรกลกำจัดวัชพืช บริเวณหน้าโรงพยาบาลท่าช้าง [19 กรกฎาคม 2564]
โครงการหลังฝนถนนเรียบ ลงพื้นที่ อบต.โพธิ์ชัย [19 กรกฎาคม 2564]
191 - 200 (ทั้งหมด 468 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหาร
นาย ศุภวัฒน์ เทียนถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 081-8221128
นาย ศุภวัฒน์ เทียนถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 081-8221128
นาย วัฒนชัย มานะจิตร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 083-1337127
นาย วัฒนชัย มานะจิตร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 083-1337127
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทับซ้อน