องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
cast ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
อบจ.สิงห์บุรี ลงพื้นที่ตำบลทับยา ตามโครงการ "หลังฝน-ถนนเรียบ" [2 มิถุนายน 2565]
อบจ.สิงห์บุรี จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และศักยภาพผู้สูงวัย "ฒ แข็งแรง" [2 มิถุนายน 2565]
อบจ.สิงห์บุรี ลงพื้นที่ ตามโครงการ "หลังฝน-ถนนเรียบ" [1 มิถุนายน 2565]
เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับ อบจ.สิงห์บุรี ลงพื้นที่ปรับปรุงที่อยู่อาศัยคนพิการ ผู้สุงอายุ และผู้ป่วยที่ต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ [1 มิถุนายน 2565]
อบจ.สิงห์บุรี ลงพื้นที่ตามโครงการ "หลังฝน-ถนนเรียบ" [31 พฤษภาคม 2565]
นายก อบจ.สิงห์บุรี ลงพื้นที่ติดตามงานติดตั้งระบบสูบน้ำใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) [31 พฤษภาคม 2565]
โครงการหลังฝนถนนเรียบ ลงพื้นที่ตำบลทับยา [31 พฤษภาคม 2565]
อบจ.สิงห์บุรี ลงพื้นที่อบต.แม่ลา ตามโครงการ "หลังฝน-ถนนเรียบ" [30 พฤษภาคม 2565]
อบจ.สิงห์บุรี ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกล เก็บกำจัดวัชพืช พื้นที่ตำบลม่วงหมู่ [30 พฤษภาคม 2565]
อบจ.สิงห์บุรี สนับสนุนวัคซีนป้องกันโควิด-19 (โมเดอร์นา) [30 พฤษภาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 211 - 220 (ทั้งหมด 1285 รายการ)