องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โทรศัพท์ 036-699388 โทรสาร. 036-520030 ///

รายงานผลการปฏิบัติงาน
flag รายงานผลการปฏิบัติงาน

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 14
image ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับ อบจ.สิงห์บุรี และ ทม.สิงห์บุรี จัดกิจกรรมโรงครัวปรุงอาหาร แจกจ่ายประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม [13 ตุลาคม 2564]
อบจ.สิงห์บุรี ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ [13 ตุลาคม 2564]
อบจ.สิงห์บุรี สนับสนุนน้ำเพื่ออุปโภค ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย [12 ตุลาคม 2564]
อบจ.สิงห์บุรี สนับสนุนเครื่องจักรกล เปิดปากท่อระบายน้ำ พื้นที่ตำบลประศุก [12 ตุลาคม 2564]
อบจ.สิงห์บุรี ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักร เก็บกำจัดวัชพืช บริเวณลำแม่ลา [12 ตุลาคม 2564]
อบจ.สิงห์บุรี ลงพื้นที่สนับสนุนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย [11 ตุลาคม 2564]
อบจ.สิงห์บุรี มอบวัสดุทางการแพทย์ ตามโครงการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [11 ตุลาคม 2564]
อบจ.สิงห์บุรี ส่งเจ้าหน้าทีพร้อมเครื่อจักรกลเก็บกำจัดวัชพืช บริเวณอุทยานแม่ลา และพื้นที่ตำบลวิหารขาว [11 ตุลาคม 2564]
อบจ.สิงห์บุรี ลงพื้นที่สนับสนุนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย [10 ตุลาคม 2564]
อบจ.สิงห์บุรี ลงพื้นที่สนับสนุนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย [9 ตุลาคม 2564]
121 - 130 (ทั้งหมด 586 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหาร
นาย ศุภวัฒน์ เทียนถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 081-8221128
นาย ศุภวัฒน์ เทียนถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 081-8221128
นาย วัฒนชัย มานะจิตร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 083-1337127
นาย วัฒนชัย มานะจิตร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 083-1337127
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทับซ้อน