องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
cast ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
อบจ.สิงห์บุรี ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกล เก็บกำจัดผักตบชวา บริเวณลำแม่ลา [3 พฤษภาคม 2565]
อบจ.สิงห์บุรี ลงพื้นที่อบต แม่ลาตามโครงการ "หลังฝน-ถนนเรียบ" [2 พฤษภาคม 2565]
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินการมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร ( Covid Free Setting) [2 พฤษภาคม 2565]
อบจ.สิงห์บุรี ให้การต้อนรับปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี และหัวหน้าสำนักปลัด [2 พฤษภาคม 2565]
โครงการ ตายเก็บ เจ็บส่ง โลงฟรี สรุปการปฏิบัติหน้าที่ ของศูนย์กู้ภัย อบจ.สิงห์บุรี ประจำเดือน เมษายน 2564 [2 พฤษภาคม 2565]
ข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยว ผู้เยี่ยมชมและเข้าใช้บริการประจำแหล่งท่องเที่ยว สนามกีฬา และสวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติฯ [2 พฤษภาคม 2565]
อบจ.สิงห์บุรี ร่วมกับ สสจ.สิงห์บุรี จัดโครงการอบรมพัมนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) [29 เมษายน 2565]
นายก อบจ.สิงห์บุรี ส่งมอบความช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบเหตุบ้านพักเสียหายจากพายุฤดูร้อนในพื้นที่ตำบลโพกรวม [29 เมษายน 2565]
โครงการหลังฝนถนนเรียบ ลงพื้นที่ อบต.โพกรวม [29 เมษายน 2565]
อบจ.สิงห์บุรี ร่วมงานแถลงความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้งให้แก่เยาวชน [29 เมษายน 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 291 - 300 (ทั้งหมด 1285 รายการ)