องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โทรศัพท์ 036-699388 โทรสาร. 036-520030 ///

บริการข้อมูล E-Service
E-Service
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
รายงานผลการปฏิบัติงาน
flag รายงานผลการปฏิบัติงาน

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 274
image ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
อบจ.สิงห์บุรี ร่วมใจต้านภัยโควิด พื้นที่ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี [17 สิงหาคม 2564]
อบจ.สิงห์บุรี ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลเก็บกำจัดวัชพืช บริเวณ อุทยานแม่ลา รพ.ท่าช้าง และรพ.บางระจัน [17 สิงหาคม 2564]
โครงการหลังฝนถนนเรียบ ลงพื้นที่ อบต.หัวไผ่ และอบต.โพธิ์ชัย [17 สิงหาคม 2564]
อบจ.สิงห์บุรี ร่วมใจต้านภัยโควิด พื้นที่ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี [16 สิงหาคม 2564]
อบจ.สิงห์บุรี ส่งเจ้าหน้าทีพร้อมเครื่อจักรกลเก็บกำจัดวัชพืช พื้นที่ตำบลแม่ลา [16 สิงหาคม 2564]
โครงการหลังฝนถนนเรียบ ลงพื้นที่ อบต.หัวไผ่ และอบต.โพธิ์ชัย [16 สิงหาคม 2564]
นายก อบจ.สิงห์บุรี ลงพื้นที่สถานที่กักตัว local Qurantine อุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์ [15 สิงหาคม 2564]
อบจ.สิงห์บุรี ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันและฆ่าเชื้อโรค ณ อุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์ [15 สิงหาคม 2564]
อบจ.สิงห์บุรี บริการรับผู้ป่วยโควิด ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน [12 สิงหาคม 2564]
โครงการหลังฝนถนนเรียบ ลงพื้นที่ อบต.งิ้วราย อบต.น้ำตาล อบต.หัวไผ่ และอบต.โพธิ์ชัย [10 สิงหาคม 2564]
71 - 80 (ทั้งหมด 407 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหาร
นาย ศุภวัฒน์ เทียนถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 081-8221128
นาย ศุภวัฒน์ เทียนถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 081-8221128
นาย วัฒนชัย มานะจิตร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 083-1337127
นาย วัฒนชัย มานะจิตร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 083-1337127
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทับซ้อน