องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
cast ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
วันไข้เลือดออกอาเซียน [15 มิถุนายน 2565]
อบจ.สิงห์บุรี ลงพื้นที่ตามโครงการ "หลังฝนถนนเรียบ" [14 มิถุนายน 2565]
อบจ.สิงห์บุรี สนับสนุนเครื่องย่อยใบไม้ และเครื่องผสมปุ๋ยหมักให้กับกลุ่มปุ๋ยหมักจากใบไม้ฯ [14 มิถุนายน 2565]
อบจ.สิงห์บุรี ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันและฆ่าเชื้อโรค ณ ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี [14 มิถุนายน 2565]
อบจ.สิงห์บุรี ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกล ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ่อขยะเทศบาลเมืองสิงห์บุรี [14 มิถุนายน 2565]
อบจ.สิงห์บุรี ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกล เก็บกำจัดผักตบชวา บริเวณลำแม่ลา [14 มิถุนายน 2565]
อบจ.สิงห์บุรี ลงพื้นที่ตามโครงการ "หลังฝนถนนเรียบ" [13 มิถุนายน 2565]
อบจ.สิงห์บุรี สนับสนุนเครื่องจักรกล ปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อขยะ เทศบาลเมืองสิงห์บุรี [13 มิถุนายน 2565]
อบจ.สิงห์บุรี สนับสนุนรถเข็นชนิดสแตนเลสให้กับผู้ป่วย พื้นที่ตำบลเชิงกลัด [13 มิถุนายน 2565]
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินการมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร ( Covid Free Setting) [13 มิถุนายน 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 171 - 180 (ทั้งหมด 1285 รายการ)