องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โทรศัพท์ 036-699388 โทรสาร. 036-520030 ///

บริการข้อมูล E-Service
E-Service
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
รายงานผลการปฏิบัติงาน
flag รายงานผลการปฏิบัติงาน

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 316
image ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โครงการหลังฝนถนนเรียบ ลงพื้นที่ อบต.ต้นโพธิ์ อบต.โพธิ์ชัย และอบต.โพธิ์ชัย [21 สิงหาคม 2564]
อบจ.สิงห์บุรี ร่วมสนับสนุน โรงพยาบาลสนาม อำเภอท่าช้าง [20 สิงหาคม 2564]
ประชุมสภา อบจ.สิงห์บุรี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 4 ประจำปีพ.ศ. 2564 [20 สิงหาคม 2564]
โครงการหลังฝนถนนเรียบ ลงพื้นที่ อบต.ต้นโพธิ์ และอบต.โพธิ์ชัย [20 สิงหาคม 2564]
โครงการหลังฝนถนนเรียบ ลงพื้นที่ อบต.ต้นโพธิ์ [20 สิงหาคม 2564]
อบจ.สิงห์บุรี ร่วมใจต้านภัยโควิด พื้นที่เทศบาลเมืองสิงห์บุรี [19 สิงหาคม 2564]
พิธีลงนามความร่วมมือการจัดการขยะมูลฝอยร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี [19 สิงหาคม 2564]
เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี สนับสนุนเครื่องนอนให้กับโรงพยาบาลท่าช้าง [18 สิงหาคม 2564]
อบจ.สิงห์บุรี ร่วมใจต้านภัยโควิด จัดตั้งศูนย์ตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก คนสิงห์ไม่ทิ้งกัน อบจ.สิงห์บุรี [18 สิงหาคม 2564]
อบจ.สิงห์บุรี เข้ารับประเมินผลการดำเนินงาน กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสิงห์บุรี [18 สิงหาคม 2564]
61 - 70 (ทั้งหมด 407 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหาร
นาย ศุภวัฒน์ เทียนถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 081-8221128
นาย ศุภวัฒน์ เทียนถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 081-8221128
นาย วัฒนชัย มานะจิตร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 083-1337127
นาย วัฒนชัย มานะจิตร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 083-1337127
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทับซ้อน