องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
cast ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
อบจ.สิงห์บุรี จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 2/2565 [21 กรกฎาคม 2565]
อบจ.สิงห์บุรี ส่งมอบชุดปฏิบัติงาน MR.ATK ให้กับ อสม. ที่ผ่านการอบรม [20 กรกฎาคม 2565]
อบจ.สิงห์บุรี ลงพื้นที่ตามโครงการ "หลังฝนถนนเรียบ" [20 กรกฎาคม 2565]
อบจ.สิงห์บุรี สนับสนุนเครื่องจักรกลซ่อมแซมถนนทางเข้าบ้านเกาะบางพระนอน [20 กรกฎาคม 2565]
อบจ.สิงห์บุรี จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนา อบจ.สิงห์บุรี และคณะกรรมการพัฒนา อบจ.สิงห์บุรี และประชาคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดของ อบจ.สิงห์บุรี ครั้งที่ 1/2565 [20 กรกฎาคม 2565]
อบจ.สิงห์บุรี สนับสนุนงบประมาณให้กับสภาวัฒนธรรมตำบลหัวป่า ในโครงการตามรอยเสด็จประพาสต้น ครั้งที่ 16 ของสภาวัฒนธรรมตำบลหัวป่า [20 กรกฎาคม 2565]
อบจ.สิงห์บุรี ลงพื้นที่ตามโครงการ "หลังฝน-ถนนเรียบ" [19 กรกฎาคม 2565]
อบจ.สิงห์บุรี สนับสนุนเครื่องจักรกล ซ่อมแซมถนน [19 กรกฎาคม 2565]
อบจ.สิงห์บุรี ส่งมอบชุดปฏิบัติงาน MR.ATK ให้กับ อสม. ที่ผ่านการอบรม [19 กรกฎาคม 2565]
อบจ.สิงห์บุรี ลงพื้นที่ตามโครงการ "หลังฝน-ถนนเรียบ" [18 กรกฎาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 61 - 70 (ทั้งหมด 1285 รายการ)