องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
cast ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
อบจ.สิงห์บุรี ลงพื้นที่ตำบลห้วยชัน ตามโครงการ "หลังฝน-ถนนเรียบ" [11 กรกฎาคม 2565]
อบจ.สิงห์บุรี จัดพิธีสนามกีฬา "โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งสนามกีฬามาตรฐานเพื่อมวลชน" [11 กรกฎาคม 2565]
อบจ.สิงห์บุรี จัดทำโครงการ อบจ.เยี่ยมเยียนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2565 [8 กรกฎาคม 2565]
อบจ.สิงห์บุรี ส่งมอบชุดปฏิบัติงาน MR.ATK ให้กับ อสม. ที่ผ่านการอบรม พื้นที่อบต.งิ้วราย [8 กรกฎาคม 2565]
อบจ.สิงห์บุรี สนับสนุนเครื่องจักรกลซ่อมแซมถนนทางเข้าบ้านเกาะบางพระนอน [8 กรกฎาคม 2565]
อบจ.สิงห์บุรี ลงพื้นที่ตามโครงการ "หลังฝน-ถนนเรียบ" [8 กรกฎาคม 2565]
อบจ.สิงห์บุรี สนับสนุนเครื่องจักรกล ขนย้ายดินลูกรัง ปิดผิวหน้าบ่อขยะ ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ฯ [8 กรกฎาคม 2565]
อบจ.สิงห์บุรี ลงพื้นที่ตามโครงการ "หลังฝน-ถนนเรียบ" [7 กรกฎาคม 2565]
อบจ.สิงห์บุรี สนับสนุนเครื่องจักรกลปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร เทศบาลเมืองสิงห์บุรี [7 กรกฎาคม 2565]
อบจ.สิงห์บุรี ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาถนนบริเวณบ้านบางพระนอน [7 กรกฎาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 81 - 90 (ทั้งหมด 1285 รายการ)