ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี