ด้วยความห่วงใยจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี