องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
camera_alt ภาพกิจกรรม
อบจ.สิงห์บุรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลจากอุทกภัย พื้นที่ อบต.บ้านแป้ง [7 ตุลาคม 2564]
อบจ.สิงห์บุรี ลงพื้นที่สนับสนุนภารกิจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย พื้นที่ตำบลโรงช้าง [5 ตุลาคม 2564]
อบจ.สิงห์บุรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลจากอุทกภัย พื้นที่เทศบาลเมืองสิงห์บุรี [2 ตุลาคม 2564]
อบจ.สิงห์บุรี ลงพื้นที่สนับสนุนภารกิจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย พื้นที่ตำบลพระงาม [29 กันยายน 2564]
อบจ.สิงห์บุรี ลงพื้นที่สนับสนุนภารกิจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย พื้นที่ตำบลน้ำตาล [29 กันยายน 2564]
อบจ.สิงห์บุรี ลงพื้นที่สนับสนุนภารกิจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย พื้นที่ตำบลอินทร์บุรี [29 กันยายน 2564]
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับหน่วยงาน สังคม หรือปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 27 กันยายน... [27 กันยายน 2564]
อบจ.สิงห์บุรี จัดกิจกรรมการถอดบทเรียนและมอบเกียติบัตร โครงการพัฒนาศักยภาพภูมิปัญญาผู้สูงวัย เพื่อเป็นผู้นำชุมชน รุ่นที่ 11 [21 กันยายน 2564]
อบจ.สิงห์บุรี ร่วมพิธีเปิด "โครงการ Smart Safety Zone 4.0" [21 กันยายน 2564]
จังหวัดสิงห์บุรี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล เพื่อพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City Singburi) [13 กันยายน 2564]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 61 - 70 (ทั้งหมด 93 รายการ)