messager
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
folder แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ปรับแผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗ )
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ปรับแผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖ ) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
ประกาสองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง การปรับแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง การปรับแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง การปรับแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง การปรับแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง การปรับแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 242
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198
รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 243
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2