messager
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
folder แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570 ) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ แก้ไข ครั้งที่ ๑/๑๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ แก้ไข ครั้งที่ ๑/๑๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
find_in_page แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๑๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ของอค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
1 - 20 (ทั้งหมด 26 รายการ) 1 2