องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
folder แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ของอค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 - 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 479
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น 2559 - 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 467
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น 2558 - 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 380
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1