องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โทรศัพท์ 036-699388 โทรสาร. 036-520030 /// อบจ.สิงห์บุรีขอประชาสัมพันธ์การปิดทุกส่วนบริการ เป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19บริการข้อมูล E-Service
E-Service
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder รายงานผลการปฏิบัติงาน

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 378
เดือนนี้ 12,412
เดือนที่แล้ว 24,029
ทั้งหมด 120,060

folder การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
insert_drive_file กิจกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมให้ความรู้ปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
ชื่อเรื่อง: กิจกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมให้ความรู้ปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี    ชื่อไฟล์: sAypwRcMon40505.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในภาครัฐ โดยความร่วมมือกันของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ข้าราชการลูกจ้างและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
ชื่อเรื่อง: บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในภาครัฐ โดยความร่วมมือกันของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ข้าราชการลูกจ้างและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี    ชื่อไฟล์: pw9utffMon113254.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file โครงการทำความดีต่อสังคม เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
ชื่อเรื่อง: โครงการทำความดีต่อสังคม เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี ๒๕๖๔    ชื่อไฟล์: 9rU2o7WThu25021.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file โครงการทำความดีต่อสังคม เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93 |
ชื่อเรื่อง: โครงการทำความดีต่อสังคม เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี    ชื่อไฟล์: dB9zmWMThu34354.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file การติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83 |
ชื่อเรื่อง: การติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต    ชื่อไฟล์: jwvBP8gThu32547.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
1 - 5 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
นาย ศุภวัฒน์ เทียนถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 081-8221128
นาย ศุภวัฒน์ เทียนถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 081-8221128
นาย วัฒนชัย มานะจิตร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 083-1337127
นาย วัฒนชัย มานะจิตร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 083-1337127
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทับซ้อน