messager
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
folder การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
find_in_page บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในภาครัฐโดยความร่วมมือกันของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
อบจ.สิงห์บุรี จัดโครงการอบรมให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174
โครงการทำความดีต่อสังคม เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมพิธีลงนามวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (แห่งประเทศไทย) วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในภาครัฐ โดยความร่วมมือกันของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ข้าราชการลูกจ้างและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1