องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
folder คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการลาของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การลาของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานการประชุมสภาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150
insert_drive_file คู่มือการจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 297
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1