messager
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
folder การขับเคลื่อนจริยธรรม
อบจ.สิงห์บุรี จัดโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรของ อบจ.สิงห์บุรี เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
อบจ.สิงห์บุรี จัดกิจกรรมขับเคลื่อนจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
อบจ.สิงห์บุรี จัดโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรของ อบจ.สิงห์บุรี เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง นโยบายการขับเคลื่อนจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่องแนวปฏิบัติเพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ที่๗๔๔/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยะรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1