messager
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนเลียบพนังกั้นน้ำหมู่ที่ 4,5 เชื่อม หมู่ 6 ตำบลโรงช้าง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัยสายทางหลวงท้องถิ่น ถนนสาย สห.ถ. 10019 หมู่ที่ 8 ตำบลไม้ดัด หมู่ที่ 6 ตำบลเชิงกลัด ตำบลไม้ดัด ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 207 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ เพื่อความปลอดภัยสายทางหลวงท้องถิ่น ถนนสาย สห.ถ. 10020 บ้านพักทัน บ้านสระแจง ตำบลพักทัน ตำบลสระแจง อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 30 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมสุขภาพตา ป้องกันภาวะผิดปกติของการมองเห็น ด้วยแว่นสายตาพัฒนาคุณภาพให้กับผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสจังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ประกวดราคาซื้อจัดซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in Place Recycling) ถนนสาย สห.ถ. 10002 บ้านแหลมทอง - บ้านใหม่ ตำบลทับยา-ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี(ช่วงกิโลเมตร ที่ ๕+๓๐๐- ๙+๓๗๘) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย แยกทางหลวงหมายเลข 309 หมู่ที่ 4 ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๖ ตำบลบางระกำ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรัปปรุงเชิงลาดสะพานข้ามแม่น้ำน้อยบริเวณหน้าวัดวิหารขาว หมู่ที่ 2 ตำบลวิหารขาว อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์กู้ภัย พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ปฏิบัติการกู้ภัยเคลื่อนที่เร็วและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลงิ้วราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ซื้อโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อพัฒนาสู่เมืองอัจฉาริยะ (Smart City Singburi) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์กู้ภัย พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ปฏิบัติการกู้ภัยเคลื่อนที่เร็วและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเตียงตรวจภายในไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่แบบปรับอากาศพร้อมเครื่องเอ็กซเรย์แบบดิจิตอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ เพื่อความปลอดภัยสายทางหลวงท้องถิ่น ถนนสาย สห.ถ. 10002 บ้านแหลมทอง บ้านใหม่ ตำบลทับยา ตำบลห้วยชัน ตำบลโพธิ์งาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี - อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท จำนวน 84 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล เพื่อพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าปรัปปรุงเชิงลาดสะพานข้ามแม่น้ำน้อยบริเวณหน้าวัดวิหารขาว หมู่ที่ 2 ตำบลวิหารขาว อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรัปปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN PLACE RECYCLING) ถนนสาย สห.ถ.๑๐๐๒๓ จักรสีห์ - พิกุลทอง ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะเหล็ก ความยาวไม่น้อยกว่า 7 เมตร ขนาด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องทดสอบเพื่อแยกหาอัตราส่วนของแอสฟัลท์คอนกรีต พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่อง Marshall Testimg Machine พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องทดสอบเพื่อแยกหาอัตราส่วนของแอสฟัลท์คอนกรีต พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 66
rss_feed ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนขนถ่ายขยะมูลฝอยนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 62
rss_feed ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 68
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย สห.ถ.๑๐๐๑๘ บ้านสวนหลวง - อำเภออินทร์บุรี ตำบลทับยา - ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 89
rss_feed จ้างปรับปรุงห้องเก็บของภายในอุทยานวีรชนค่ายบางระจัน หมู่ที่ 8 ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 77
rss_feed ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน และสถานที่อื่นๆที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีดูแล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 82
rss_feed ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร และสถานที่ราชการอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 74
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงภายในศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 72
rss_feed ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 59
rss_feed ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะเหล็ก ความยาวไม่น้อยกว่า 7 เมตร ขนาด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 71
rss_feed ซื้อน้ำยาเคลือบผิวกันชื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed ซื้อน้ำยาเคลือบผิวกันชื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 3-5 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย หมู่ที่ 1 ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสิงห์๋บุรี เชื่อมต่อถนนทางหลวงหมายเลข 3032 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย หมู่ที่ 8 ตำบลบางกระบือ เชื่อมถนนทางหลวงสาย 311 อำเภอเมืองฯ จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ม.1 ต.บางมัญ เชื่อมถนนทางหลวงหมายเลข 335 อ.เมือง จ.สิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 59
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย หมู่ที่ 1 ตำบลบางกระบือ เชื่อมถนนทางหลวงสาย 311 อำเภอเมืองฯ จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย หมู่ที่ 3 ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสิงห์บุรี เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 60
rss_feed จ้างเหมาเคลือบผิวงานภาพจิตรกรรมฝาผนัง สตรีทอาร์ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 60
rss_feed จ้างซ่อมห้องกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 62
rss_feed ซื้อชุดทดสอบเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ จำนวน 15,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 70
rss_feed จ้างก่อสร้างเรือนรับรอง ภายในอุทยานวีรชนค่ายบางระจัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 59
rss_feed จ้างปรับปรุงสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 61
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 3 ตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 63
1 - 50 (ทั้งหมด 394 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8