องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
folder การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
find_in_page ประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้นำชุมชนโครงการหลังฝนถนนเรียบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
find_in_page ประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้นำชุมชน โครงการหลังฝนถนนเรียบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ณ เทศบาลตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
find_in_page ประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้นำชุมชน โครงการหลังฝนถนนเรียบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
find_in_page โครงการสภา อบจ.สิงห์บุรี สัญจรพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดเฉลิมมาศ ตำบลอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
find_in_page ประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้นำชุมชน โครงการหลังฝนถนนเรียบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ณ เทศบาลตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
find_in_page ประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของผู้นำชุมชน โครงการหลังฝนถนนเรียบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
find_in_page การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้นำชุมชน โครงการหลังฝนถนนเรียบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file โครงการ อบจ.สิงห์บรุี ร่วมกับภาคประชาสังคม เปิดเวทีเสวนา " ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรี " ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
find_in_page ประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในเขตเทศบาลตำบลอินทร์บุรี ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาส่งเสริมอาชีพชุมชนตลาด 100 ปี ณ ศูนย์บริการประชาชนเทสบาลตำบลอินทร์บุรี(โรงเรียนจีนเดิม) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและสร้างการรับรู้แนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ตามโครงการอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านสร้างความเข้มแข็งชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127
insert_drive_file การประชุมรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชน ในการพิจารณาจัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงวัย " ฒ แข็งแรง" ณ ห้องประชุมอุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134
insert_drive_file ประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้นำชุมชน โครงการหลังฝนถนนเรียบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123
insert_drive_file ประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้นำชุมชน โครงการหลังฝนถนนเรียบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวิหารขาว อำเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1