องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
folder การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
insert_drive_file การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้นำชุมชน โครงการหลังฝนถนนเรียบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้นำชุมชน โครงการหลังฝนถนนเรียบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและสร้างการรับรู้แนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ตามโครงการอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านสร้างความเข้มแข็งชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
insert_drive_file การประชุมรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชน ในการพิจารณาจัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงวัย " ฒ แข็งแรง" ณ ห้องประชุมอุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file ประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้นำชุมชน โครงการหลังฝนถนนเรียบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file ประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้นำชุมชน โครงการหลังฝนถนนเรียบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวิหารขาว อำเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102
insert_drive_file ประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้นำชุมชน โครงการหลังฝนถนนเรียบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file ประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City Singburi) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1