องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๓ (ระหว่างเดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๖) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
insert_drive_file รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประจำไตรมาสที่ ๓ ระหว่างเดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 308
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลระหว่างเดือนกรกฎาคม -กันยายน ๒๕๖๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 276
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 457
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1