messager
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
โครงการทำความดีต่อสังคม เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
โครงการทำความดีต่อสังคม เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
โครงการทำความดีต่อสังคม เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
โครงการอบรมให้ความรู้ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162
การเสริมสร้างวัฒนาธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ณ ห้องประชุมใหญ่อบจ.สิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1