องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
insert_drive_file โครงการทำความดีต่อสังคม เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file โครงการทำความดีต่อสังคม เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
insert_drive_file โครงการอบรมให้ความรู้ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133
insert_drive_file การเสริมสร้างวัฒนาธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ณ ห้องประชุมใหญ่อบจ.สิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1