องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
public ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

×

ยืนยันการลบข้อมูล

ลบข้อมูลนี้ทันที

จะไม่สามารถเรียกคืนข้อมูลได้เรื่อง การเสนอข้อบัญญัติ /แผนพัฒนาท้องถิ่น/โครงการก่อสร้างสะพานคนเดินข้าม(สะพานอัตลักษณ์เมืองสิงห์บุรี)
วันที่จะขอรับบริการ
     

ข้อมูลผู้ขอรับบริการ
คำนำหน้า
ชื่อ
สกุล
อายุ
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
โทรศัพท์

รายละเอียดการขอรับบริการ


(ระบบจะทำการบันทึกหมายเลข ip ของท่านเพื่อการตรวจสอบ)


ใส่ code: