องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สิงห์บุรี

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โทรศัพท์ 036-699384-8 โทรสาร 036-520030

รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder รายงานผลการปฏิบัติงาน

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 239
เมื่อวาน 515
เดือนนี้ 15,579
เดือนที่แล้ว 31,387
ทั้งหมด 81,781

ร้องเรียนออนไลน์

แจ้งร้องเรียน ร้องทุกข์ ONLINE
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี

เขียนคำร้องเรียน

ใส่ code:

 ได้รับความเดือดร้อนจากเสียงของหนังแก้บนที่มีเสียงดังมาก ของวัดลำโพงที่มีการฉาย หลายครั้งต่อเดือน ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี เคยแจ้งผู้ใหญ่บ้านแล้ว แต่ไม่ได้รับการแก้ไข

เรียน คุณชญาณิน เนื่องจากปัญหาตามข้อร้องเรียนดังกล่าว เป็นอำนาจหน้าที่ของ อบต.บางมัญ จึงขอให้ท่านแจ้งปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว ให้ อบต.บางมัญ พิจรณาแก้ไข ตามอำนาจหน้าที่ ต่อไป

(โดย:ชญาณิน เขียนเมื่อ:04 กันยายน 2563)

1 รายการที่ดำเนินการแล้ว

บุคลากรภายใน
4 ผู้บริหาร
นาย ศุภวัฒน์ เทียนถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
นาย ศุภวัฒน์ เทียนถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
.
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
.
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทับซ้อน