องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โทรศัพท์ 036-699388 โทรสาร. 036-520030 ///รายงานผลการปฏิบัติงาน
flag รายงานผลการปฏิบัติงาน
จิตอาสาพระราชทาน
จิตอาสาพระราชทาน
folder วารสาร
insert_drive_file จดหมายข่าวจากท้องถิ่น อบจ.สิงห์บุรี ฉบับที่ 47 ประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
insert_drive_file จดหมายข่าวจากท้องถิ่น อบจ.สิงห์บุรี ฉบับที่ 46 ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103 |
insert_drive_file จดหมายข่าวจากท้องถิ่น อบจ.สิงห์บุรี ฉบับที่ 45 ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151 |
insert_drive_file จดหมายข่าวจากท้องถิ่น อบจ.สิงห์บุรี ฉบับที่ 44 ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 234 |
insert_drive_file จดหมายข่าวจากท้องถิ่น อบจ.สิงห์บุรี ฉบับที่ 43 ประจำเดือนกรกฏาคม - กันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240 |
insert_drive_file จดหมายข่าวจากท้องถิ่น อบจ.สิงห์บุรี ฉบับที่ 42 ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 268 |
insert_drive_file จดหมายข่าวจากท้องถิ่น อบจ.สิงห์บุรี ฉบับที่ 41 ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 252 |
insert_drive_file จดหมายข่าวจากท้องถิ่น อบจ.สิงห์บุรี ฉบับที่ 40 ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 239 |
photo จดหมายข่าวจากท้องถิ่น อบจ.สิงห์บุรี ฉบับที่ 39 ประจำเดือนกรกฏาคม - กันยายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 283 |
photo จดหมายข่าวจากท้องถิ่น อบจ.สิงห์บุรี ฉบับที่ 38 ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 244 |
photo จดหมายข่าวจากท้องถิ่น อบจ.สิงห์บุรี ฉบับที่ 37 ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213 |
photo จดหมายข่าวจากท้องถิ่น อบจ.สิงห์บุรี ฉบับที่ 36 ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222 |
photo จดหมายข่าวจากท้องถิ่น อบจ.สิงห์บุรี ฉบับที่ 31 ประจำเดือนกรกฏาคม - กันยายน 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202 |
photo จดหมายข่าวจากท้องถิ่น อบจ.สิงห์บุรี ฉบับที่ 30 ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215 |
photo จดหมายข่าวจากท้องถิ่น อบจ.สิงห์บุรี ฉบับที่ 25 ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 221 |
photo จดหมายข่าวจกท้องถิ่น อบจ.สิงห์บุรี ฉบับที่ 23 ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195 |
photo จดหมายข่าวจกท้องถิ่น อบจ.สิงห์บุรี ฉบับที่ 20 ประจำเดือนกรกฏาคม - กันยายน 2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216 |
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหาร
นาย ศุภวัฒน์ เทียนถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 081-8221128
นาย ศุภวัฒน์ เทียนถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 081-8221128
นาย วัฒนชัย มานะจิตร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 083-1337127
นาย วัฒนชัย มานะจิตร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 083-1337127
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทับซ้อน
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 155