องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สิงห์บุรี

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โทรศัพท์ 036-699384-8 โทรสาร 036-520030


รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder รายงานผลการปฏิบัติงาน

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 142
เมื่อวาน 809
เดือนนี้ 18,446
เดือนที่แล้ว 28,039
ทั้งหมด 75,688

check_circle สถานที่ท่องเที่ยวในการดูแล

ข้อมูลสถิติจำนวนนักท่องเที่ยวประจำเดือน


18 ธันวาคม 2563

อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน


5 พฤษภาคม 2563

สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี


FB Fanpage คลิ๊ก!!!

5 พฤษภาคม 2563

โบราณสถานเตาเผาแม่น้ำน้อย


FB Fanpage คลิ๊ก!!!

5 พฤษภาคม 2563

อุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์


5 พฤษภาคม 2563
สถานที่ท่องเที่ยวในการดูแล

ข้อมูลสถิติจำนวนนักท่องเที่ยวประจำเดือน

18 ธันวาคม 2563

อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน

5 พฤษภาคม 2563

อุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์

5 พฤษภาคม 2563

สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

FB Fanpage คลิ๊ก!!!

5 พฤษภาคม 2563

โบราณสถานเตาเผาแม่น้ำน้อย

FB Fanpage คลิ๊ก!!!

5 พฤษภาคม 2563

บุคลากรภายใน
4 ผู้บริหาร
นาย ศุภวัฒน์ เทียนถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
นาย ศุภวัฒน์ เทียนถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
.
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
.
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทับซ้อน