ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ เพื่อความปลอดภัยสายทางหลวงท้องถิ่น ถนนสาย สห.ถ. 10020 บ้านพักทัน บ้านสระแจง ตำบลพักทัน ตำบลสระแจง อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 30 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)