ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมรถขุดไฮดรอลิค พีซี 120 (018-35-0002) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง