ชื่อเรื่อง : จ้างจัดทำป้ายข้อปฏิบัติการใช้ลานอเนกประสงค์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง