ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ปฏิบัติงานภายในสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง