ชื่อเรื่อง : ซื้อยางรถบรรทุกดั๊มพ์ น-6234 (017-48-0005) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง