ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ภายในอุทยานวีรชนค่ายบางระจัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง